Velkommen - Privatpraktiserende psykolog Charlotte Andersen

Det er min grundlæggende opfattelse, at det enkelte menneske som den eneste kender sin egen sandhed – min rolle er via relationen at understøtte og fremme arbejdet hen imod større klarhed om de processer, der former, udfordrer, hæmmer, styrer, fremmer, styrker den enkeltes væren i verden.

Jeg arbejder på socialpsykologisk og psykoanalytisk grundlag.

Autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet.
Specialist og supervisor i Psykoterapi.
4-årig specialistuddannelse i Psykoanalytisk Psykoterapi med Børn og Unge.
Kandidat på den psykoanalytiske uddannelse i Dansk Psykoanalytisk Selskab.

Jeg lægger stor vægt på løbende faglig udvikling via videreuddannelse, 
litteraturstudier, deltagelse i kurser, studiegrupper mv.

Medlem af:

www.fpap.dk
www.psykologeridanmark.dk
www.psykologcentretisraelsplads.dk

www.dspbu.dkDatasikkerhed:

Jeg er forpligtet til at overholde EU's persondataforordning (GDPR). At have kontakt med en psykolog anses for at være en personfølsom oplysning. Almindelig mail og sms er ikke sikre veje til udveksling af personfølsomme oplysninger. 

Jeg anvender Signal til sms og anbefaler mine klienter at gøre det samme, da vores kommunikation så vil være krypteret. Signal er en gratis app.

Hvis du som privatperson ønsker at sende eller modtage sikker mail til/fra mig, skal du bruge min sikre mailadresse: psykolog@charlotte-andersen.dk. 

Læs yderligere om privatlivspolitik på: www.psykologcentretisraelsplads.dk/privatlivspolitik-2/